Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Info frå Vestland Fylkeskommune

Informasjon til frivillige organisasjonar frå kulturavdelinga i Vestland fylkeskommune.

Frivilligprisen Vestland

Frivilligprisen Vestland blir delt ut for første gong under Kulturkonferansen i Bergen 16. november. Vinnaren får eit kunstverk og 50 000 kr som skal brukast i frivilligfeltet. Du kan nominere til Frivilligprisen Vestland fram til 15. september. Les meir om frivilligprisen og send inn forslag til prisvinnarar.

Kulturkonferansen – Frivilligheit bygger samfunn

Årets Kulturkonferanse blir arrangert i Bergen 16. november under tittelen «Frivilligheit bygger samfunn». Programmet for konferansen er snart klart, og blir lagt ut på nettsidene til fylkeskommunen. Målgrupper for konferansen er frivillig sektor, kommunar, kultur-, idrett- og friluftsorganisasjonar, kulturinstitusjonar, frie kulturutøvarar, kulturbaserte næringsaktørar og privatpersonar.

Kunnskapsgrunnlag for frivillig sektor i Vestland

Vestland fylkeskommune utvikla i 2021 Kunnskapsgrunnlag for frivillig sektor i Vestland, i tett samarbeid med frivillige organisasjonar i fylket. Kunnskapsgrunnlaget vart revidert før sommaren, og inneheld mykje god informasjon om stoda til frivilligheita i Vestland.

Straumstøtte til frivillige lag og organisasjonar

Regjeringa har sett av midlar i straumstøtte til frivillige organisasjonar. Søknadsfristen er 7. september. Informasjon om ordninga og søknadsskjema finn du på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet.  

Fritidserklæringa – alle barn og unge skal få delta i fritidsaktivitetar

11. august vart fritidserklæringa signert på nytt av ei rekkje frivillige organisasjonar, KS, statsminister og sju statsrådar. Erklæringa slår fast at alle barn skal ha høve til å delta jamleg i minst éin organisert fritidsaktivitet i lag med andre.

Frivilligheitas år 2022

Vestland fylkeskommune har ei eiga side på nettsidene våre der vi legg ut informasjon om Frivilligheitas år 2022.

Du finn informasjon om nasjonale tiltak i Frivilligheitas år 2022 via desse sidene.

Har du spørsmål eller innspel som gjeld frivilligheit i Vestland? Ta kontakt med Åge Avedal, seniorrådgjevar i Vestland fylkeskommune, på tlf. 970 72 734 eller på e-post til age.avedal@vlfk.no.