Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Info frå Studieforbundet AOF

Pensjonistforbundet er medlem av studieforbundet AOF og kan få støtte til kurs gjennom dei.

Her kommer informasjon om studieforbundet AOF. Pensjonistforbundet er tilsluttet som medlem av AOF. Nå er det mange lokal- og fylkesforeninger som vil starte opp med opplæringsvirksomheten igjen. Alle kan få støtte til dette gjennom AOF, dersom man oppfyller noen få og enkle kriterier. Vilkårene finner du på side 9 i Veilederpermen, som er vedlagt som PDF (Veilederperm 2022).

For nærmere spørsmål kan du ta kontakt med AOFs kontaktpersoner i de ulike avdelingene (se liste nedenfor), eventuelt ta kontakt med Pensjonistforbundets kontaktperson, Rolf Indseth, rolf.indseth@pensjonistforbundet.no - telefon 400 12 111. (Rolf er imidlertid på ferie frem til 12. september.)

AOFs kontaktperson:

AOF Vestland-Agder

Inger Johanne Bligaard

inger.johanne.bligaard@aof-va.no

970 97 556