Ikke legg ned sykehjemsplasser!

Pensjonistforbundet - Stavanger Lokalforening tar opp kampen mot nedlegging av sykehjemsplasser!

Stavanger kommune vedtok i sitt budsjettmøte å redusere dekningsgraden for sykehjemsplasser/langtidsplasser med 1 prosentpoeng. Det vil i realiteten si at mellom 25 og 35 plasser blir lagt ned permanent.

Det vises i saken til at lavere dekningsgrad er nødvendig for å møte en økende eldrebefolkning. Som «mottiltak» hevdes det at satsingen på »Leve hele livet» skal komme i stedet for slike sykehjemsplasser. Utviklingen i den eldre befolkning tyder heller på at vi fortsatt vil trenge antakelig flere sykehjemsplasser og en satsing på »Leve hele livet».

Pensjonistforbundet-Stavanger Lokalforening har en sterk fornemmelse av at politikernes begrunnelse er å spare penger på de eldre, det i en tid hvor store ressurser settes inn for å gjøre Stavanger til «Barnas by». Vi hevder sterkt at dette er en feil plass å spare penger.

Samtidig er det svært uklart hvordan satsingen på «Leve hele livet», det vil si at flere skal bo lenger hjemme, kan erstatte det viktige tilbudet som sykehjemsplassene er i dag for de eldre som trenger dette. Før Pensjonistforbundet-Stavanger Lokalforening kan få en klar og rasjonell forklaring på denne overgangen fra like gode tilbud på sykehjem til å bo lenger hjemme, vil vi sterkt fraråde politikerne til å gå videre med denne saka.

Pensjonistforbundet- Stavanger lokalforening ber våre politikere om å stoppe forslaget om å legge ned sykehjemsplasser. I dag synes virkningene av å legge ned plassene for uklare for denne sårbare del av vår eldrebefolkning. Skal plassene legges ned må alternativene være tydelig klart bedre for brukerne.