Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ikke legg ned sykehjemsplasser!

Pensjonistforbundet - Stavanger Lokalforening tar opp kampen mot nedlegging av sykehjemsplasser!

Stavanger kommune vedtok i sitt budsjettmøte å redusere dekningsgraden for sykehjemsplasser/langtidsplasser med 1 prosentpoeng. Det vil i realiteten si at mellom 25 og 35 plasser blir lagt ned permanent.

Det vises i saken til at lavere dekningsgrad er nødvendig for å møte en økende eldrebefolkning. Som «mottiltak» hevdes det at satsingen på »Leve hele livet» skal komme i stedet for slike sykehjemsplasser. Utviklingen i den eldre befolkning tyder heller på at vi fortsatt vil trenge antakelig flere sykehjemsplasser og en satsing på »Leve hele livet».

Pensjonistforbundet-Stavanger Lokalforening har en sterk fornemmelse av at politikernes begrunnelse er å spare penger på de eldre, det i en tid hvor store ressurser settes inn for å gjøre Stavanger til «Barnas by». Vi hevder sterkt at dette er en feil plass å spare penger.

Samtidig er det svært uklart hvordan satsingen på «Leve hele livet», det vil si at flere skal bo lenger hjemme, kan erstatte det viktige tilbudet som sykehjemsplassene er i dag for de eldre som trenger dette. Før Pensjonistforbundet-Stavanger Lokalforening kan få en klar og rasjonell forklaring på denne overgangen fra like gode tilbud på sykehjem til å bo lenger hjemme, vil vi sterkt fraråde politikerne til å gå videre med denne saka.

Pensjonistforbundet- Stavanger lokalforening ber våre politikere om å stoppe forslaget om å legge ned sykehjemsplasser. I dag synes virkningene av å legge ned plassene for uklare for denne sårbare del av vår eldrebefolkning. Skal plassene legges ned må alternativene være tydelig klart bedre for brukerne.