Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Igjen mange på møte i Holt pensjonistforening.

Erling Lilleholt ønsket velkommen til sitt første møte som leder i Holt pensjonistforening.

Igjen mange på møte i Holt pensjonistforening.

Erling Lilleholt ønsket velkommen til sitt første møte som leder i Holt pensjonistforening. Sektorleder Anne Karen Birkeland fra Tvedestrand kommune kom og fortalte litt om hva det jobbes med i administrasjonen. En av de store ting for tiden er planlegging av utbygging av området ved gamle barneskolen. Et større område fra Strannasentret, om kommunehuset og gamle barneskolen inngår i disse planene. Likeså planer om parkering i heia under Smifjell var på agendaen. I det hele tatt store planer, med mange gode vyer for Tvedestrand.

Et nytt innslag av Laila Lilleholt, ”Huskestue” ble en ordentlig ”tenke tanke” for alle. Hva var det vi så på bildet, hvor kom lyset inn fra og var det kjeller eller loft. Viktig for oss alle å kunne observere og gjengi hva vi så. Godt innslag som bør gjentas.

Også i år skal vi på tur. Inger Skjørestad og Eva Britt Kristoffersen i turkomiteen, ber oss med på tur til Roseslottet som dagstur og til Gdansk i Polen som flere dagers tur. Program legges ut på sidene, med påmeldingsadresse.

”Bli kjent turene,” blir i år til Dømmesmoen og Merdø, her kommer melding om når siden.

Etter at vi hadde fått kaffe, og litt å bite i, ble det trekning i et stort lotteri.

Takk til Bjørn og Geir for sangene de dro i gang.

Har du spørsmål om Holt pensjonistforening, pensjonistforeningen for hele Tvedestrand.

Ta kontakt;

Styret; Erling H Lilleholt 90526949, Tore Moen 93403879, Olaf Jørg Hafredal 90602806, Inger Johanne Johnsen 41147025, Bjørn Vestby 94819600.

Anne Karin Birkeland forteller.

Anne Karin Birkeland forteller.

Feltet innen de røde grenser er "Den nye bydel".

Feltet innen de røde grenser er "Den nye bydel".

Laila Lilleholt

Laila Lilleholt

Huskestue! Hva ser du her? Se på bildet i 20 sek, lukk det, husker du hva du så?

Huskestue! Hva ser du her? Se på bildet i 20 sek, lukk det, husker du hva du så?