Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Igjen heier vi på Pensjonistforbundet.

Igjen heier vi på Pensjonistforbundet. Pensjonistforbundet retter på Arbeid og Sosialdepartementets regnemåte i forbindelse med regulering og etterbetaling av pensjon pr. 20.mai. I en høringsuttalelse mener Pensjonistforbundet at departementet bruker en feil utregningsmåte. Her er regnestykket som viser forskjellen: • En gjennomsnittspensjon på 250.000 kroner per år vil øke til 266.325 kroner fra 1. mai 2021 med Pensjonistforbundets metode. • Med departementets foreslåtte metode vil pensjonen øke til 262.075 kroner fra 1. mai 2021. • Differansen utgjør 4250 kroner i årlig pensjon. Som pensjonist er vi virkelig heldige som har Pensjonistforbundet til å forsvare sakene våre. Det er derfor svært viktig å være med i pensjonistforeningen, og gi støtte til Pensjonistforbundet. Kontingenten er kostnaden for å ha den hjelpen mot de som fastsetter pensjonen. Bli medlem i Holt pensjonistforening. Ta kontakt tmoen253@gmail.com eller 93403879. Tore Moen, Holt

Her har vi bodd lenge og det vil vi fortsette med!

Her har vi bodd lenge og det vil vi fortsette med!