Ideer til ettertanke

Ideer om vår virksomhet når festen tar over etter pesten

Inspirasjon til hva vi kan oppleve når tidene endrer seg

Inspirasjon til hva vi kan oppleve når tidene endrer seg

«På styremøte i september diskuterte vi hva vi kunne ønske å gjøre når koronaepidemien er historie, forhåpentligvis i nær framtid. Vi kunne tenke oss følgende retningslinjer for vår virksomhet: Hør teksten Publisert 14. september 2020 – av Per Henrik Gathen Målsetning for virksomheten Hvis vi antar at det bor omtrent 11000 mennesker i vårt område, vil nærmere 2000 være over 65 år. Hvordan nå fram til flest mulig av disse? All forskning viser at våre mentale og fysiske evner er nært knyttet til våre sosiale relasjoner og våre mentale og fysiske aktiviteter. Vi får en bedre alderdom og lengre og lykkeligere liv ved å fremme slike aktiviteter. Hva kan Eidsberg Pensjonistforening gjøre? Punkt 1- Tiltak Av de ca. 2000 som er over 65, er 300 medlemmer av vår lokale pensjonistforening , mellom 60 og 80 er tilstede på møtene og omtrent 30 er med på dans og trim. Hvordan skal vi da gå fram for å oppnå kontakt og engasjere flest mulig av våre nåværende og potensielt nye medlemmer? Bruke lokalavisen a) Med redaksjonelt stoff: Invitere journalister til møter/aktiviteter. Bli intervjuet. b) Fortsette med annonsering c) Leserbrev Nettet og mobiltelefon a) Legge all stoff ut på hjemmesiden (Forutsetter at siden blir kjent og kanskje noe opplæring for enkelte) b) Bruke facebooksiden (Igjen gjøre kjent) c) Hente inn mail-adressen til medlemmer. Sende samle-mail d) Hente inn mobiltelefonnummer til medlemmene. Sende «samle- SMS» til medlemmene? Annet a) Skrive papirbrev til medlemmene. (Forutsetter at vi har noe å fortelle!) b) Organisere bringetjeneste c)Stortaxi (Har vi råd?) Samarbeid med den lokale veldferdstjenesten? d) Oppmuntre til/hjelpe til å organisere nabo/vennetransport Punkt 2 - Møter og aktiviteter a) Fellesmøter. Pensjonistforbundet har en pool av foredragsholdere. Vi bør få en oversikt. Temaene for foredrag må være relevante og interessante for våre medlemmer (Privatøkonomi for eldre, arvelover, geriatri, hjelpemidler for hjemmet etc. Men også lokalhistorie, politiske emner etc). b) Kursvirksomhet. Bør finne ut hva som kan være av interesse (Bruk av nett og mobil, scanning av bilder, språk etc). Seniornett? Vi bør kunne bruke skolelokaler gratis c) Fremme fysisk aktivitet. Menn ut på dansegulvet? Organisere turer i skog og mark. Bruke den nye tennishallen og Eidsberghallen d) Samarbeide med lokale grupper (Husflidforeninger, historielag, idrettsforeninger etc) e) Samarbeide med Eldrerådet og andre pensjonistforeninger i vår region f) Organisere reiser – i samarbeid med andre pensjonistforeninger i regionen Felles for alt dette er å fremme gode sosiale relasjoner. Også hygge og samkvem over en kopp kaffe skal være et viktig element i vår virksomhet. »