Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hyggetreff på Seniorsenteret 14. november 2022.

Vår leder Reidar Tangen åpnet med å ønske nesten 100 deltagere velkommen. Kveldens musikant og vår foredragsholder ble spesielt nevnt for anledningen.

Fra venstre Reidar Tangen , Harald Olimb Norman og Steve Anderson.

Fra venstre Reidar Tangen , Harald Olimb Norman og Steve Anderson.

Steve Anderson som er medlem av den kjente musikkgruppa Ingemars, og med et repertoar fra en samling under tittelen "Grenseløse viser på vandring " innledet med flere kjente melodier.

Deretter fikk spesialrådgiver Harald Olimb Norman , som var innbudt fra Pensjonistforbundet i Oslo , ordet. Han har sammen med Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen lang erfaring med forhandlinger ovenfor myndighetene. Han holdt et fengende foredrag om hvordan våre politikere behandler pensjonistene som gruppe og hvor lite vi blir tilgodesett. Til tross for at vi , i løpet av et langt liv , har innbetalt trygdeavgifter som skulle tilsi at vår pensjon og lønnsutvikling burde ha hatt en annen utvikling enn det vi har fått siden 2011.

Vi er i dag over 1 million pensjonister og utgjør over 20 % av befolkningen og antall pensjonister er også stert stigende i årene framover. Pensjonistene i dag har en helt annen livssyklus enn for noen 10 år tilbake. Vi opplever nå å være pensjonister i flere generasjoner og dette gjenspeiler seg i at våre behov har en spennvidde som omfatter kulturelle og sosiale opplegg over et stort og mer omfattende spekter enn tidligere. Pensjonistforbundet arbeider derfor aktivt for å øke bl.a. det årlige beløpet til den kulturelle spaserstokken.

Pensjonistene trenger ikke lenger å stå med " lua i handa " da vi som gruppe yter den offisielle frivilligheten bidrag tilsvarende ca.29 milliarder kroner og tar vi hensyn til alle hjelpetiltak både offentlig og privat er innsatsen beregnet til ca. 40 milliarder kroner på årsbasis.

Prosentvise lønnstillegg teller selvsagt lite for de som har lav lønn i utgangspunktet. Forskjellene mellom fattig og rik bare øker med en slik justering , uansett skattenivå , for hvert år som går. Pensjonistene har i flere år blitt underregulert i forhold til andre lønnstagere. Heller ikke i 2022 fikk vi mer en halvparten av hva gjennomsnittet av pris- og lønnstigningen var i 2021. Dette tilsvarer et ran på ca. 2,1 milliarder kroner. At partier som skal hjelpe " vanlige folk " går mot sine tidligere forslag og prinsipper , når de kommer i posisjon , er ikke forklarlig og helt bak mål ! Forstå det de som kan !!

Digitale løsninger vil få større og større plass framover. I følge intensjonene til Regjeringen skal hele Norge være digitalisert innen 2025 og høyhastighets bredband skal bli like vanlig som telefoni , dersom Regjeringen holder ord.

Helse strukturen vil også bli lagt opp slik at flest mulige av oss skal kunne bo hjemme lengst mulig. Flere helsetjenester vil bli erstattet av digitale hjelpemidler og systemer innen velferdsteknologi. Disse skal hjelpe oss slik at vi kan få et mer verdig liv hjemme uten hjelp av helsevesenet. Det er under 10 % av oss som gjennom hele livsløpet trenger innleggelse på helseinstitusjon , men det er likevel viktig at vi ikke sakker akterut med utbygging av kommunale og statlige helseinstitusjoner.

Viktige områder man på sentralt hold prioriterer og forhandler med myndighetene om i budsjett sammenheng, er bl.a. at tannhelse skal bli vurdert på lik linje med annen sykdom og innenfor gjeldende satser for egenandel. Å få tilbake forhandlingsretten er også meget viktig. Utviklingen og beregning av pensjon , med spesiell vekt på minstepensjonistene er alltid et aktuelt tema. Med nesten 600.000 pensjonister som ikke har eller bare er delvis digitale, er opplæring innen digitale hjelpemidler og velferdsteknologi alltid temaer som blir tatt opp med myndighetene.

Etter alle visdomsord fra spesialrådgiver Harald Olimb Norman , var det servering av kaffe , mat og kaker . Vi må igjen berømme vårt kjøkkenpersonale og andre medhjelpere , som også denne gangen bidrog til at alle fikk en sosial og hyggelig opplevelse. Mellom alle øktene var Steve aktiv med sang og spill med framføring av nostalgiske melodier tilpasset vår generasjon.

Tilslutt var det loddsalg , hvoretter alle gikk hjem til sitt. Vi i styret ønsker velkommen tilbake til vår advent fest den 7.desember kl.17.00 , som på grunn av plassmangel holdes på Sentrum Videregående Skole.

Velkommen til en advent fest som markerer slutten på et aktivt år i Kongsvinger Pensjonistforening.