Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hyggetreff 1.11.23

Rytmeregn og Helse

WITO spilte til dans

WITO spilte til dans

Stian Bjerke - "Eldre og medisinbruk"

Stian Bjerke - "Eldre og medisinbruk"

Hyggetreffet 1.11.23 på Rådhuset

Nesten 100 medlemmer møtte på hyggetreffet sist onsdag. På grunn av Haloweenfeiring var det som kjent utsatt en dag, i forhold til opprinnelig plan.

Etter en info-innledningen presenterte leder Knut "Rytmeregn" som første post på programmet, og vi fikk en herlig konserttime hvor gleden ved musikk og sang fikk oss til å glemme de mange dystre nyheter fra andre steder i verden. Vi har ventet en stund på dette besøket. På grunn av pandemi og andre uforutsette omstendigheter, har tidligere avtaler måttet utsettes. Den som venter på noe godt, venter sjelden forgjeves, og våre høye forventninger ble på alle måter innfridd. Hele tida sang vi med og klappet takten. Selv synes jeg Haveje (Kim Larsen) var vel så god som originalen. :-)

Musikk gir glede, mestring og fellesskap for oss alle, uansett hvilke utfordringer hver og en av oss strir med. Kjempestor takk til Rytmeregn, og lykke til videre på ferden! Håper det ikke går for langt tid til dere kan besøke oss igjen!

Etter dette, var det tid for litt "helsefakta" for voksne. Først fikk vi hyggelig og målrettet foredrag av tannpleier Shirin Afsar som ga gode råd både om hvordan en kan ta vare på tannhelsa og generell hygiene i munnen. Hun viste oss vei gjennom det store antall hjelpemidler og preparater som finnes på markedet, og vi fikk også opplysninger om hvordan den offentlige tannpleie fungerer. Da hun tok fram et stort plasttannsett og en kjempetannbørste og demonstrerte effektiv tannpuss, kom det nok opp minner fra slutten av femtitallet og første fluorpuss for mange. Det sies at det var dette som er årsak til at en stor andel eldre har så bra tanngard nå for tida.

Så fikk vi et innlegg fra Stian Bjerke fra Apotek1 på Gruetorget, som behandlet emnet eldre og medisinbruk. Det er altså slik at når man passerer 65-70 år endrer vi oss såpass at også virkningen for mange medikamenter også endrer seg. Derfor er det viktig at eldre pasienter i stor grad forsøker å dra nytte av den fagkunnskapen som finnes på apoteket, og spør hvis en f. eks. opplever uventede og ubehagelige bivirkninger. Et veldig interessant innlegg, for oss som har blitt så gamle at vi i stor grad dominerer statistikken for medisinbruk. Bjerke Fastslo at god medisin riktig brukt ikke bare gjør livet lettere, men også lengre. Takk til Stian. Det kom fram at han en gang på 70-tallet var en av leder Knuts mønsterelever. Tusen takk!

Etter dette, gikk kvelden med til luxusbevertning, kaffe og lotteri, og ikke minst, dans til WITO, fram til godt over stengetid kl. 2130. Tusen takk for en hyggelig kveld!