Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hvordan kan vi bidra til et aldersvennlig samfunn?

Konferanse i regi av Pensjonistforbundet Buskerud - Vikersund, Modum Kommune

Deltagere fra lokalforeningene i Buskerud på  konferanse på Tyrifjord Turisthotell, Vikersund.

Deltagere fra lokalforeningene i Buskerud på konferanse på Tyrifjord Turisthotell, Vikersund.

Deltagere fra Pensjonistforeningene i Buskerud deltok på konferanse på Tyrifjord Hotell, onsdag 3-torsdag 4. november 2021. Det ble to flotte dager med ca. 70 deltagere som diskuterte forskjellige temaer relatert til eldrepolitikk, hva Pensjonistforbundet har fått til gjennom denne Landsmøteperioden og hvordan vi som gruppe kan bidra til å få et aldersvennlig samfunn. Vi diskuterte verving og planene for en ny vervekampanje fra Pensjonistforbundet sentralt med fokus på yngre eldre. Teknologiambassadørene fra Buskerud var også invitert og vi fikk flotte foredrag om temaet fra Hege Baastad Andersen og Fiona Le fra Drammen Kommune (imlementering av trygghetssskapende teknologi) og fra Daglig Leder i Innocom, Hege Eiklid som har utviklet Berntsen som strukturerer hverdagen. Berntsen minner eldre om hverdagsaktiviteter og spiller automatisk av et personlig trenings-program. Vi fikk også besøk av Statsforvalteren i Oslo/Viken som oppdaterte oss om status i våre kommuner i forhold til implementering av Leve Hele Livet reformen. Flott underholdning fra Kulturskolen i Modum. Presentasjonene finner dere vedlagt. Vil legge til etterhvert som jeg får disse fra våre foredragsholdere.