Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hvor blir det av pensjonsøkningen?

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H): «Dette vil nok kunne ta noe tid».

Nå mottar Pensjonistforbundet mange henvendelser fra pensjonister som etterspør «den siste biten» av trygdeoppgjøret.  (Illustrasjonsfoto: iStock)

Nå mottar Pensjonistforbundet mange henvendelser fra pensjonister som etterspør «den siste biten» av trygdeoppgjøret. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Årets trygdeoppgjør var en stor seier for pensjonistene. Pensjonistforbundet krevde at pensjonen skulle øke med 5,36 prosent fra mai, mens regjeringen nektet å tilby noe mer enn 4,99 prosent. Stortingsflertallet tok deretter grep og sikret at pensjonistene likevel fikk 0,37 prosent ekstra økning slik Pensjonistforbundet krevde.

Men, hvor blir det av de ekstra pensjonskronene?

Vedtaket ble gjort i juni, men pensjonistene har ennå ikke sett snurten av ekstraøkningen som Stortinget vedtok at de skulle få. Ekstraøkningen sørget for at pensjonistene fikk full kompensasjon for at de fikk for liten pensjonsøkning året før. Pensjonistene har krav på en økning på 5,36 prosent med virkning fra mai 2021, men foreløpig har kun pensjonen blitt økt med 4,99 prosent.

Nå mottar Pensjonistforbundet mange henvendelser fra pensjonister som etterspør «den siste biten» av trygdeoppgjøret.

I debatten om Stortingsvedtaket informerte Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om at Nav tidligst kunne omregne pensjonene i november i år. Pensjonistforbundet har henvendt seg til ministeren og spurt om når vi kan forvente at pensjonene vil omreguleres. 1. juli fikk vi svar om at han ikke kunne si noe mer konkret enn at «dette vil nok kunne ta noe tid».

Nå har departementet sendt ut på høring om Nav skal utvikle en maskinell jobb som skal gjøre omregningen, eller om omregningen skal gjøres manuelt. Nav har selv anbefalt å gjøre jobben maskinelt, som også er billigst. Vi må anta at Nav nå må vente på høringsrunden før de kan begynne på omregningen.

Pensjonistforbundet reagerer på denne unødvendige forsinkelsen, og mener at pensjonistene nå må få de pengene de har krav på.