Hva skjer resten av 2022

Det nye styret i Gjemnes Pensjonistforening arbeider for å få igang flere arrangementer og aktiviteter i løpet av året. Nytt styre består av : Magnhild Gjeldsten Søvik - leder Kjellfrid T Blakstad- nestleder Målfrid Hammervold - kasserer Nils Martin Sæther - sekretær Jan Karstein Skjølberg- Styremedlem Fanny Hoem- Varamedlem Medlemsmøtene vil i større grad inneholde aktuelle tema, og vil bli publisert på Facebook og via SMS i tillegg til denne nettsiden. Vi ser allerede at antall oppmøtte øker. Siste møte i september var hele 35 medlemmer tilstede. Dette motiverer til det arbeidet som skal gjennomføres fremover. Følgende møter er planlagt: 3.oktober Busstur (se eget arrangement) 13.oktober (se arrangement) 10.november. Besøk av Malvin Steinsvoll. 8.desember. Møte med julemiddag. Besøk av Ordfører Knut Sjømæling. Veien videre for nytt Helsehus.