Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hva skjer i eldreomsorgen?

«Eldreomsorg i endring» er tittelen på foredraget som Etatsjef hjemmesykepleien Wenche Halvorsen vil holde for oss på medlemsmøtet til Pensjonistforbundet Fredrikstad mandag 24. april kl. 1800.

Varme hender må ikke forsvinne i eldreomsorgen

Varme hender må ikke forsvinne i eldreomsorgen

Wenche Halvorsen har i sin lange fartstid i kommunen arbeidet i ulike funksjoner, blant annet som konstituert kommunaldirektør for Helse og Velferd. Hun er sykepleier med videreutdanning i organisasjon og ledelse, kvalitetsledelse fra HIØ, prosjektledelse og coaching fra BI, og veileder fra HIØ.

Det legges opp til at vi skal bo hjemme lenger og at pårørende vil måtte hjelpe til mer enn i dag for at det hele skal gå rundt. Pleietrengende klager på at det blir for mange mennesker å forholde seg til. Hva betyr økt bruk av teknologiske og digitale hjelpemidler? Det skal bli spennende å høre hvordan eldreomsorgen i Fredrikstad planlegges.

Som vanlig blir det bevertning og utlodning – og ta gjerne med en liten gave til utlodningen.