Hva er galt med at antall eldre øker?

At antall eldre i Norge vil øke

Mellvin Steinsvoll
Leder Pensjonistforbundet Møre og Romsdal

Mellvin Steinsvoll Leder Pensjonistforbundet Møre og Romsdal

At antall eldre i Norge vil øke i tiden fremover, kan hverken være noen overraskelse eller stor nyhet. Når det gjelder begrunnelsene for den virkelighet vi lever i, så er de vært redegjort for mange ganger over mange år. Kort sagt er det slik at det på 40 og 50-tallet var høye fødselstall og svært mange av de som den gang ble født, har fått lov til å lenge og godt. En annen viktig begrunnelse ligger i at det er skarer av flotte folk som i vårt gode helsevesen enten jobber med å reparere skader og sykdomsangrep, eller forsker på metoder som skal forbedre muligheten til å reparere riktig. De mange helsearbeidere og forskere, er blant de som er opptatt av å gi befolkningen en best mulig helse og med den, lang og god levetid i vårt velferdssamfunn.

Side om side med det flotte arbeidet fra helsearbeiderne, finnes det dessverre en del godt taleføre som både gjennom media og i andre sammenhenger, er opptatt av å tegne et fremtidsbilde av den kommende økning i antall eldre i Norge som svært problematisk. En får følelsen av at situasjon vi står i og er på veg inn i, sammenlignes med katastrofefilmen «Bølgen».

Pensjonistforbundet klarer ikke å se et økende antall eldre i vårt land som en ulykke. At flest mulig av de som blir født skal få et best mulig og et lengts mulig liv, klarer ikke vi å se noe galt i.  Vi er heller svært glade for en slik utvikling. Vi ser de aller fleste eldre som en ressurs i vårt samfunn, en ressurs som vi må nyttiggjøre oss. I midlertid er situasjon i ferd med å bli utfordrende, ikke på grunn av at vi blir flere eldre, men fordi samfunnet -les kommunene-, ikke har vært villig til å innse at utfordringen skulle vært prioritert for lenge siden.

På vegne av Pensjonistforbundet Møre og Romsdal, vil jeg takke de to dyktige damer Trude Drevland Rådet for et aldersvennlig Norge og Wenche Halsen Senteret for et aldersvennlig Norge, for deres innlegg i media under tittelen «Eldre kommer ikke som en bølge». Deres ord passer svært godt med det Pensjonistforbundet står for.

Mellvin Steinsvoll

Leder Pensjonistforbundet Møre og Romsdal