Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hva betyr lønnsoppgjøret for pensjonen din?

Lønnsoppgjøret i privat sektor fikk en ramme på 5,2 prosent. Mange lurer på hvordan dette vil påvirke pensjonsøkningen i år.

Sindre Farstad (innfelt) er Pensjonistforbundets seniorrådgiver for pensjon. Han mener det er grunn til å være positiv i forkant av årets trygdeoppgjør. (Foto: Johnny Syversen/iStock)

Sindre Farstad (innfelt) er Pensjonistforbundets seniorrådgiver for pensjon. Han mener det er grunn til å være positiv i forkant av årets trygdeoppgjør. (Foto: Johnny Syversen/iStock)

Vi vet ennå ikke nøyaktig hvor høy økningen av pensjon blir i år. Men det er grunn til å være positiv. Årets pensjonsøkning kan bli den høyeste på lang tid. Samtidig er det viktig å understreke at det er helt nødvendig med en høy pensjonsøkning for å motvirke den høye prisveksten vi har hatt den siste tiden.

Selve økningen av pensjon og trygd fastsettes i trygdeoppgjøret, som avsluttes 23. mai i år. Den første utbetalingen med økt pensjon kommer i juni, og inkluderer også etterbetaling for mai måned. Det er fordi pensjonene fra folketrygden hvert år skal oppreguleres med virkning fra 1. mai.

Tidligere økte pensjonen i takt med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent. Slik er det ikke lenger. Pensjonistforbundet samarbeidet med SV og FrP om flere forslag til forbedringer for pensjonistene i 2020, og et av forslagene, som senere ble vedtatt av Stortinget, var at pensjon skulle øke med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten.

Denne endringen har gitt en bedre pensjonsøkning både i 2021 og 2022 enn den gamle metoden, og det vil også gi et langt bedre resultat i år.

«Pensjonistforbundet ønsker primært at pensjonsøkningene skal bestemmes med bakgrunn i forhandlinger, men så at vi trengte strakstiltak et stortingsflertall kunne samles om. »

Pensjonistforbundet ønsker primært at pensjonsøkningene skal bestemmes med bakgrunn i forhandlinger, men så at vi trengte strakstiltak et stortingsflertall kunne samles om.

Derfor støttet vi forslaget om å regulere med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, samtidig som vi opprettholder vårt primærkrav om forhandlingsrett. Det angrer vi ikke på nå.

I beregningen av pensjonsøkningen skal det brukes anslag på lønnsveksten og prisveksten som hentes fra revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen legger frem 11. mai i år.

Vi forventer at regjeringen anslår en lønnsvekst som er den samme eller svært nær resultatet av lønnsoppgjøret, som ble en ramme på 5,2 prosent.

«Hvilken prisvekst regjeringen forventer i år, er noe mer usikkert, men antagelig rundt 5,0 prosent.»

Hvilken prisvekst regjeringen forventer i år, er noe mer usikkert, men antagelig rundt 5,0 prosent. I tillegg skal det legges til differansen mellom den forventede lønns- og prisveksten som ble benyttet i fjorårets trygdeoppgjør, og hva den faktiske lønns- og prisveksten viste seg å bli i fjor.

Både lønnsveksten og prisveksten ble i fjor høyere enn hva som ble lagt til grunn i trygdeoppgjøret i fjor.

Prisveksten var forventet å bli 3,4 prosent i fjor, men den faktiske prisveksten ble hele 5,8 prosent. Lønnsveksten var forventet å bli 3,7 prosent, men ble 4,3 prosent. Korrigeringen for dette vil gjøre at pensjonsøkningen i år blir 1,5 prosentpoeng høyere enn den ellers ville blitt.

« Årets trygdeoppgjør blir svært spennende. Det er på høy tid at pensjonistene blir inntektsvinnere. »

Pensjonistforbundet vil i årets trygdeoppgjør kreve ytterligere 2,2 milliarder kroner ekstra til pensjonistene i kompensasjon for at det i fjorårets trygdeoppgjør bare ble gitt halv kompensasjon for avviket mellom forventet og faktisk lønnsvekst fra 2021.

Her burde pensjonistene fått full kompensasjon allerede i fjor, men ble avspist med kun halvparten. Dette kravet har vi allerede varslet regjeringen om i formøtet til trygdeoppgjøret, mens øvrige krav vil fremmes når selve trygdeoppgjøret starter i mai.

Årets trygdeoppgjør blir svært spennende. Det er på høy tid at pensjonistene blir inntektsvinnere.