Hurra!! - Ny lokalforening i Lofoten

Flakstad pensjonistforening ble stiftet på Ramberg, tirsdag 24. november

Stiftelsesmøtet ble ledet av Kåre Skulbru fra Pensjonistforbundet Vestvågøy.

Kåre Skulbru ønsket de fremmøtte velkommen. Det hele ble innledet med et åpent møte hvor organisasjonssekretær Arne Halaas orienterte om Pensjonistforbundets rolle i samfunnet vårt. Han understrekte hvor viktig alle medlemmene i alle lokalforeningene er for forbundets virksomhet.

Etter det åpne møtet, startet stiftelsesmøtet med 17 fremmøtte. Kåre Skulbru ledet stiftelsesmøtet. Første post på programmet var ord for dagen.

Det ble enstemmig vedtatt at man ønsket å opprette en ny pensjonistforening som skal stå tilsluttet Pensjonistforbundet, og at foreningen skal hete Flakstad pensjonistforening. Videre vedtok man å følge Pensjonistforbundets vedtekter.

Ett nytt styre ble valgt med Hans Trodal som leder og Odd Bjørn Berntzen som nestleder.

Det blir en viktig oppgave for det nyvalgte styret å verve medlemmer til den nye foreningen. Alle de tilstedeværende var av den oppfatning at å verve flere medlemmer, det skal man klare. Pensjonistforbundet Nordland oppfordrer eldre med tilknytning til Flakstad å melde seg inn i den nye lokalforeningen.