Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Holt pensjonistforening samlet over 80 på møte med politikerne.

Liv Siljan, leder for sektor for familie, helse og rehablitering, innledet med; ”Leve hele livet og innsatstrappa”.

Forsamlingen.

Forsamlingen.

Over 80 var samlet i festsalen på Holt landbruksskole.

Liv Siljan, leder for sektor for familie, helse og rehablitering, innledet med; ”Leve hele livet og innsatstrappa”.

Flere blir demens, har økt faretruende. Vi må lage et mer demens vennlig samfunn.

”Holt pensjonistforenings medlemmer” er på nederste trinn i innsatstrappa. Vi må øke innsatsen på de laveste trinna, det vil betale seg siden.

Vi må gjøre mer med digitalt utenforskap.

Billiger å hjelpe hjemme enn sykehjemsplass.

 9 politiske partier var til stede.

Noe av sakene de tok opp var det stor enighet om.

Tydelig at alle ville det beste for Tvedestrand.

Digital hjelp til de som hadde behov kunne gies på bibelioteket.

Området ved Tvedestrand barneskole var yndet plass for den nye ”Folkebyen”.

Hele stillinger ved sykehjemmet.

Samarbeid Lege, Pasient og Kommune, var vinn-vinn for pasienten.

Billig trygghetsalarm.

Støtte til lag og foreninger.

Robuste hjemmetjenster.

Aldersboliger over heile kommunen.

Frivillighet er viktig.

Utslitte pårørende.

Bekjempe utenforskap.

Bo hjemme, betyr kjente omgivelser, viktig for aktivitet og trivsel.

Fortsette med kursing mot utenforskap.

Tenke på barnbarn, lage klima og miljø plan.

Spørsmål fra salen gikk på;

Billige leiligheter.

Gunstig parkering i sentrum.

Hjelp til digitale oppgaver.

Turløyper.

Hjelp til å søke om midler, det er mye å hente i legater og fond.

Skape kontakt med ensomme hjemmeværende.

Kommunale vaktmester oppgaver for hjemmeværende.

Gjøre mer kjent transporttjeneste fra AKT.

Utbedre nettsiden til kommunen.

Mange av tingene politikerne og publikum tok opp er nok allerede på plass, likevel er det nyttig at det blir nevnt. Mange ting var jo også utbedringer. Vi håper på oppfølging de neste 4 år.

Etter en runde med kaffe og søsterkake, utlodning og trekning, gikk vi gjennom aktiviteter vi har vært med på gjennom sommeren. Ikke småtteri hva vi har opplevd, og hvor mange eldre vi har aktivisert.

Før vi gikk heim, fikk alle som hadde vært med på turen til Flekkefjord/Hidra en tursekk og sitteunderlag fra Agder Sparebank. Vi takker.

Liv Siljan orienterer.

Liv Siljan orienterer.

Panelet med 9 politikere. Her ser vi: Line Mørch, Marianne Landaas, Lars Nicolai Løvedal, Steinar Thorsen, Finn Fiane, Vidar Holmsen Engh og Hans Tomter.................

Panelet med 9 politikere. Her ser vi: Line Mørch, Marianne Landaas, Lars Nicolai Løvedal, Steinar Thorsen, Finn Fiane, Vidar Holmsen Engh og Hans Tomter.................

.......... i tillegg her  Georg Trøber og Henrik Magnus Mûnter,

.......... i tillegg her Georg Trøber og Henrik Magnus Mûnter,

Konsentrerte publikummer.

Konsentrerte publikummer.

Tore Moen forsøkte og lede møte.

Tore Moen forsøkte og lede møte.