Holt pensjonistforening

Regionmøte i Arendal.

Her sitter deler av Holt, Tore Moen, Inger Johanne Johnsen, Anne Lise Sundsdal og Bjørn Vestby. Langt bak i forsamlingen finner vi også Erling Lilleholt.
Se omtalen av regionsamlingen på sidene til Pensjonistforbundet Agder sidene.

Her sitter deler av Holt, Tore Moen, Inger Johanne Johnsen, Anne Lise Sundsdal og Bjørn Vestby. Langt bak i forsamlingen finner vi også Erling Lilleholt. Se omtalen av regionsamlingen på sidene til Pensjonistforbundet Agder sidene.