Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hjelp til lokale lag og foreninger

På medlemsmøte i Elnesvågen Pensjonistforening den 21.03.2023 møtte 7 lokale lag og foreninger som presenterte egen aktivitet og ønsket de hadde for hjelp fra «de gamle» i pensjonistforeninga. Av nesten 70 møtende pensjonister ble det etablert kontakt mellom over 20 pensjonister og lagene/foreningene. Størst interesse var det å hjelpe til overfor Elnesvågen Håndball og EOIL fotball. Andre som det var ønske å hjelpe var: Norsk Folkehjelp, Fræna Ski og Orientering og Frivillighetssentralen.

EOIL fotball orienterer en lydhør forsamling

EOIL fotball orienterer en lydhør forsamling