Hjelp til lokale lag og foreninger

På medlemsmøte i Elnesvågen Pensjonistforening den 21.03.2023 møtte 7 lokale lag og foreninger som presenterte egen aktivitet og ønsket de hadde for hjelp fra «de gamle» i pensjonistforeninga. Av nesten 70 møtende pensjonister ble det etablert kontakt mellom over 20 pensjonister og lagene/foreningene. Størst interesse var det å hjelpe til overfor Elnesvågen Håndball og EOIL fotball. Andre som det var ønske å hjelpe var: Norsk Folkehjelp, Fræna Ski og Orientering og Frivillighetssentralen.

EOIL fotball orienterer en lydhør forsamling

EOIL fotball orienterer en lydhør forsamling