Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hilsen fra styret i Søgne pensjonistforening

Tilrettelegging i et folkehelse perspektiv, natur, aktivitet og fellesskapsopplevelse.

Adm. banksjef Vidar Skaaland
Søgne pensjonistforening mottok tilskudd av Lokalbank fondet på til sammen kr. 25.000,- gjennom to søknader sendt 28.02.20 og 18.02.21. 
Tiltakene i begge prosjekter handler om "Tilrettelegging i et folkehelseperspektiv, natur, aktivitet og felleskap opplevelser."

Korona pandemien har som kjent over tid skapt utfordringer med gjennomføring av prosjektet, som nå er fullført. Et samarbeid med Gunnar Rafoss og Blå Kors Mjåvann. 

Tilpassede 8 raste benker, som også personer med nedsatt funksjonsevne har stor nytte av, er plassert på egnede tursti områder. ikke minst langs turveier og på utsiktspunkter hvor en benk er savnet. 

Med tanke på nærmiljøets sosiale arenaer falt valget på Langenes, Braneset, Høllesanden, Høllebakken friområdet, Salemsveien, Tangvall torg og idrettsanlegget øst for E39. 

Tusen takk for muligheten til å kunne bidra. 
Arild Berge, Solveig Mjaaseth, Bjørn Nilsen, Torhild Kjær, bjørn Egeli og leder Tormod Mjaaseth.

Adm. banksjef Vidar Skaaland Søgne pensjonistforening mottok tilskudd av Lokalbank fondet på til sammen kr. 25.000,- gjennom to søknader sendt 28.02.20 og 18.02.21. Tiltakene i begge prosjekter handler om "Tilrettelegging i et folkehelseperspektiv, natur, aktivitet og felleskap opplevelser." Korona pandemien har som kjent over tid skapt utfordringer med gjennomføring av prosjektet, som nå er fullført. Et samarbeid med Gunnar Rafoss og Blå Kors Mjåvann. Tilpassede 8 raste benker, som også personer med nedsatt funksjonsevne har stor nytte av, er plassert på egnede tursti områder. ikke minst langs turveier og på utsiktspunkter hvor en benk er savnet. Med tanke på nærmiljøets sosiale arenaer falt valget på Langenes, Braneset, Høllesanden, Høllebakken friområdet, Salemsveien, Tangvall torg og idrettsanlegget øst for E39. Tusen takk for muligheten til å kunne bidra. Arild Berge, Solveig Mjaaseth, Bjørn Nilsen, Torhild Kjær, bjørn Egeli og leder Tormod Mjaaseth.