HELSEKONFERANSE 19. APRIL

Alle tillitsvalgte i lokallaga på Agder og alle tillitsvalgte i fylket, samt teknologiambassadørene, eldreråda i kommunene og i fylket - og andre interesserte - er hjertelig velkomne til å delta. Merk påmeldingsfristen 13. april til agder@pensjonistforbundet.no.

Helsekonferansen den 19. april -23 er på Scandic Sørlandet, som har gode parkeringsmuligheter og er lett å komme til fra hele fylket.

Helsekonferansen den 19. april -23 er på Scandic Sørlandet, som har gode parkeringsmuligheter og er lett å komme til fra hele fylket.

Innledere under helsekonferansen er Michelle Grude Heggen, Dagfinn Haarr, Kjell Steinsholt, Vera Hejna Romstad m.fl. Hovedfokus vil være på Leve hele livet-reformen, Bo trygt hjemme-reformen, i tillegg til produktvisning. Se programmet som er lagt ut her.