Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

HELSEKONFERANSE 19. APRIL

Alle tillitsvalgte i lokallaga på Agder og alle tillitsvalgte i fylket, samt teknologiambassadørene, eldreråda i kommunene og i fylket - og andre interesserte - er hjertelig velkomne til å delta. Merk påmeldingsfristen 13. april til agder@pensjonistforbundet.no.

Helsekonferansen den 19. april -23 er på Scandic Sørlandet, som har gode parkeringsmuligheter og er lett å komme til fra hele fylket.

Helsekonferansen den 19. april -23 er på Scandic Sørlandet, som har gode parkeringsmuligheter og er lett å komme til fra hele fylket.

Innledere under helsekonferansen er Michelle Grude Heggen, Dagfinn Haarr, Kjell Steinsholt, Vera Hejna Romstad m.fl. Hovedfokus vil være på Leve hele livet-reformen, Bo trygt hjemme-reformen, i tillegg til produktvisning. Se programmet som er lagt ut her.