Nyheter

La oss være med i Koronakommisjonen!

Her er Pensjonistforbundets brev til Erna Solberg og Bent Høie.

Mangel på pneumokokkvaksine

Pensjonistforbundet engasjerer seg for at det skal komme en løsning.

Nytt helse- og sosialutvalg

Pensjonistforbundets nye sentrale helse- og sosialutvalg hadde sitt første møte 10. oktober 2018. Utvalget er et rådgivende organ for sentralstyret i Pensjonistforbundet.

Ny kommisjon innenfor helse- og omsorgstjenesten

Regjeringen foreslo 24.mars å opprette en kommisjon som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Pensjonistforbundet støttet ikke forslaget om en undersøkelseskommisjon da saken var ute på høring.

Nytt helse- og sosialutvalg klar

Pensjonistforbundets nye helse- og sosialutvalg hadde sitt første møte 13. oktober. Overlege Stein Husebø er ny leder av utvalget.

- Nedprioriterer eldres tannhelse

Kun en tredel av eldre som har krav på gratis tannlege kjenner til egne rettigheter, viser ny undersøkelse fra Universitetet i Bergen. Pensjonistforbundet mener kommunene ikke tar eldres tannhelse på alvor, og etterlyser handling og konkrete løfter fra politikerne.

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Europa ønsker Pensjonistforbundet velkommen Anders Rasch

Pensjonistforbundet, 11. August 2020 12:31

Europa ønsker Pensjonistforbundet velkommen

Pensjonistforbundet, 11. August 2020 11:49

900.000 pensjonister har fått redusert kjøpekraft

Dalane Tidende Pluss, 11. August 2020 09:06

Opphev samordningsfella nå

Bladet Vesterålen, 10. August 2020 06:00

Å bli påkjørt av et løperhjul kan få store konsekvenser

Bergens Tidende Pluss, 08. August 2020 22:47

«Ferjeavløysing - ei samfunnspolitisk kortslutning»

Rogalands Avis, 08. August 2020 09:05

-Tiden er i ferd med å renne ut

Vestlandsnytt, 07. August 2020 05:00

0 resultater