Nyheter

Her er koronarapporten

Kartlegger problemer som berører eldre og pårørende under pandemien.

La oss være med i Koronakommisjonen!

Her er Pensjonistforbundets brev til Erna Solberg og Bent Høie.

Mangel på pneumokokkvaksine

Pensjonistforbundet engasjerer seg for at det skal komme en løsning.

Nytt helse- og sosialutvalg

Pensjonistforbundets nye sentrale helse- og sosialutvalg hadde sitt første møte 10. oktober 2018. Utvalget er et rådgivende organ for sentralstyret i Pensjonistforbundet.

Ny kommisjon innenfor helse- og omsorgstjenesten

Regjeringen foreslo 24.mars å opprette en kommisjon som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Pensjonistforbundet støttet ikke forslaget om en undersøkelseskommisjon da saken var ute på høring.

Nytt helse- og sosialutvalg klar

Pensjonistforbundets nye helse- og sosialutvalg hadde sitt første møte 13. oktober. Overlege Stein Husebø er ny leder av utvalget.

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

0 resultater