"Hele fylket" på teamsmøte

Nesten alle foreninger og lag tilhørende Pensjonistforbundet Hordaland var på teamsmøte med generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet 19. februar. For 1 år siden traff Koronaen oss, og all aktivitet måtte innstilles eller legges om. Vi måtte la oss "digitalisere" for å kunne ha kontakt med hverandre i styret i Pensjonistforbundet Hordaland, med Pensjonistforbundet sentralt, offentlige etater og andre som er nødvendige å ha kontakt med. Styret fikk opplæring i bruk av Teams. Samtidig fikk bruk av telefonen en ny dimensjon når vi skulle holde kontakt med alle foreninger og lag. SMS ble et nytt kommunikasjonsmiddel for å nå medlemmene. Gjennnom dette "annerledelsåret" har vi ventet på en anledning til å få tillitsvalgte i foreningene og lagene våre på Teams. Til slutt kom det som skulle til. Pensjonistforbundet sentralt ønsket å møte representanter fra alle foreninger og lag på teamsmøte fredag 19. februar. Etter en iherdig øvelse med den enkelte og med et eget øvelsesmøte noen dager i forveien kunne vi på den aktuelle fredagen ønske generalsekretæren velkommen til Hordaland, og våre tillitsvalgte fikk høre en opplagt Norman innlede om "forbundets røde tråd". Han fikk mange tilbakemeldinger og spørsmål både om pensjon, eldreråd, tannhelse, kommuneøkonomi og alt som opptar eldre. Denne måten å kommunisere på er kommet for å bli selv om samfunnet "smått om senn" åpner igjen. Vi kan ha hyppigere møter om det som rører seg i fylket, samt gi hverandre innspill om saker som mange kan ha interesse av. Vi blir aldri for gamle til å lære oss noe nytt hvis vi er klarer å få bukt med motforestillingene vi ofte har for å ta i bruk ny teknologi. Pensjonistforbundet tilbyr all mulig hjelp til medlemmene når noen trenger opplæring. Vårt ønske er at styremedlemmer i foreninger og lag kan ha hyppige møter gjennom teams for å planlegge aktiviteter som skal i gang igjen så snart samfunnet tillater det.

Bildet er fra  et øvelsesmøte for de av foreningene/lagene som ikke tidligere hadde deltatt på teamsmøter

Bildet er fra et øvelsesmøte for de av foreningene/lagene som ikke tidligere hadde deltatt på teamsmøter