Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hasvik pensjonistforening

Årsmøte mandag 7. februar 2022

Noen av deltakere på årsmøte i Hasvik pensjonistforening

Noen av deltakere på årsmøte i Hasvik pensjonistforening

Hasvik pensjonistforening har avholdt årsmøte 7. februar 2022 på Kvitbua i Breivikbotn. 20 av foreningens medlemmer hadde møtt frem, fra Pensjonistforbundet Finnmark deltok fylkessekretær Arne Josvald Sabbasen.

Kvitbua i Breivikbotn.

Kvitbua i Breivikbotn.

Årsmøtet var preget av at foreningens og fylkesforbundets leder, Reidar Nilsen er antatt omkommet med sjarkforliset 9. januar 2022 ved Gamvik.

Årsmøtet hadde de vanlige årsmøtesaker, nestleder Elisabeth Karlsen ledet møtet og fortalte at foreningens oppgave blir å følge opp den oppfordringen fra tidligere leder Reidar Nilsen ga, nemlig å jobbe for å få en slagkraftig organisasjon for pensjonister, derfor må vi satse også på å få flere medlemmer. Men skal være plass til det sosiale også, medlemsmøter, pensjonistturer, markering av eldre dagen og andre lokal aktiviteter.

Fylkessekretær fortalte om hvordan han og fylkesstyre hadde taklet beskjeden av meldingen om at fylkesleder ble meldt savnet.

Videre orienter han om arbeidet og oppgaver som Pensjonistforbundet sentralt og Pensjonistforbundet Finnmark jobber med. Tilbydde foreningen om å arrangere data kurs for eldre, Pensjonistforbundet har kurs som er uten kostnader for foreningen eller medlemmer. Videre tilbydde han om å søke å holde et åpent møte, som kan være et ledd med i arbeidet for verving av nye medlemmer.

Ny leder ble Ingrid Jensen valg, hun har vær kasserer i foreningen.

Styre i Hasvik pensjonistforening
Fra venstre Gunnhild Brattfjell (kasserer), Ann Gamst (sekretær), Elisabeth Karlsen (nestleder), Liv-Sissel Linnes (styremedlem), Ingrid Jensen (leder). Bak fra venstre styremedlemmer Asbjørn Ottarsen og Ragnar Nilsen

Styre i Hasvik pensjonistforening Fra venstre Gunnhild Brattfjell (kasserer), Ann Gamst (sekretær), Elisabeth Karlsen (nestleder), Liv-Sissel Linnes (styremedlem), Ingrid Jensen (leder). Bak fra venstre styremedlemmer Asbjørn Ottarsen og Ragnar Nilsen