Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

HANS HATLE PRESENTERTE SIN BOK "UTEN FILTER"

På medlemsmøtet den 21. mars presenterte Hans Hatle sin bok "Uten filter". Mottakelsen var veldig god! Vi har noen eksemplarer liggende på Pensjonisten for salg - kr 290,- pr bok. Vel 50 medlemmer hadde tatt turen på Pensjonisten. Stemningen var veldig god! Vi er nå tilbake til aktiviteter som før pandemien. Velkommen - åpent onsdag og fredag fra kl 09-13. Kanskje du ønsker å bli medlem? Ta kontakt!