Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Handlingsplan 2022

Styremøter (2. onsdag hver mnd. kl. 09:00 – 11:00 (unntatt juli og august) Onsdag 11.mai Onsdag 8.juni Onsdag 14.september Onsdag 12.oktober Onsdag 9.november Onsdag 14.desember Årsmøte/medlemsmøte Medlemsmøte onsdag 25.mai, kl. 14:00 Medlemsmøte Skogmusèet tors. 23.juni, kl.17:00 Medlemsmøte onsdag 28.september, kl. 14:00 Medlemsmøte onsdag 26.oktober, kl. 14:00 Medlemsmøte onsdag 30.november kl.14:00