Handlingsplan 2022

Handlingsplan 2022

Sammen er vi sterke

Sammen er vi sterke

Styremøter (2. onsdag hver mnd. kl. 09:00 – 11:00 (unntatt juli og august)                

Onsdag 14.september

Onsdag 12.oktober

Onsdag 9.november

Onsdag 14.desember

Medlemsmøter

Medlemsmøte Norsk Skogmusèum tors. 23.juni, kl.17:00

Medlemsmøte onsdag 28.september, kl. 14:00

Medlemsmøte onsdag 26.oktober, kl. 14:00

Medlemsmøte onsdag 30.november kl.14:00