Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Handlingsplan 2022

Handlingsplan 2022

Sammen er vi sterke

Sammen er vi sterke

Styremøter (2. onsdag hver mnd. kl. 09:00 – 11:00 (unntatt juli og august)                

Onsdag 14.september

Onsdag 12.oktober

Onsdag 9.november

Onsdag 14.desember

Medlemsmøter

Medlemsmøte Norsk Skogmusèum tors. 23.juni, kl.17:00

Medlemsmøte onsdag 28.september, kl. 14:00

Medlemsmøte onsdag 26.oktober, kl. 14:00

Medlemsmøte onsdag 30.november kl.14:00