Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hakekors over Skoganvarre

Jan Johansen opprinnelig fra Skoganvarre holdt foredrag og viste film om Skoganvarre under og etter krigen. Okkupasjonsmakten anla Europas største feltlasarett i Skoganvarre, dette satte sitt preg på Skoganvarre samfunnet.

En lydhør forsamling hører på foredraget

En lydhør forsamling hører på foredraget

Veien fra Hammerfest til Skoganvarre var blitt åpnet i 1928, og det var mye militær trafikk i området. Bebyggelsen i Skoganvarre, som i resten av Finnmark og Nord-Troms ble brent ned i slutten av 1944, og beboerne måtte forlate sine hjem. Noen familier rømte til skogs i nærområdet, mens andre ble evakuert vest- og sørover i landet.

Jan Johansen i aksjon

Jan Johansen i aksjon

Etter at tyskerne trakk seg ut begynte ryddearbeidet i Finnmark. Et norsk ryddekompani slår leir i Skoganvarre 23.mars 1945. Området rundt Skoganvarre var minelagt og en ryddegjeng plukket på en time 200 udetonerte miner. Mange evakuerte returnerte til Skoganvarre allerede forsommeren 1945, og begynte med gjenoppbyggingen av stedet.

I filmen som ble vist var det intervju av personer som hadde opplevd krigsårene, frykten for overmakten var stor, det var likevel noe kontakt mellom beboerne og okkupasjonssoldatene. 

Som takk for foredrag og film fikk Johansen overrakt et veggur.