Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Høsttur til Storefjell 13.09 - 17.09.2021

Lørenskog Pensjonistforening

Vi minner om vår planlagte høsttur til Storefjell Hotel på Golsfjellet 13 - 17. 09. 2021. På Storefjell ligger alt til rette for en hyggelig høsttur og på tirsdag 16.09 får vi en heldagstur til Flåm. Program for turen ligger på vår egen hjemmeside, følg oss her: www.lorenskogpf.no.

Ta gjerne kontakt for mer info, vi starter påmelding nå. Siste frist 30. juli 2021. Ring: Gerd Olsen tlf. 974 05 716 eller Anne Lise Martinsen tlf. 992 51 602.