Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Høstsesongen er i gang, første styremøte gjennomført.

Åpent møte på Holt landbruksskole 05.09. kl18.00

Styret i Holt pensjonistforening med vararepresentanter, leder Tore Moen tar bildet.

Styret i Holt pensjonistforening med vararepresentanter, leder Tore Moen tar bildet.

21.08 var høstens styremøte i "Maskinrommet" på kommunehuset. Her diskuterer vi gjennomføringen av aktiviteter fremover. Men også går gjennom hva vi har gjort siden sist styremøte.

Denne gang var temaet neste møte. Møte blir i festsalen på Holt landbruksskole, tirsdag 05.09 kl 18.00. Temaet er valget i høst. Vi innbyr partiene til å presentere deres saker mot pensjonistene i kommunen.

Vi vil også i møte gå gjennom aktivitetene vi har hatt i sommer. Forskjellige turer, fjernt og nært. Bilder fra opplevelsene og orientering. Vi har også hatt en delegasjon til Landsmøtet.

Kom til Holt 05.09 kl. 18.00