Høstsesongen er i gang, første styremøte gjennomført.

Åpent møte på Holt landbruksskole 05.09. kl18.00

Styret i Holt pensjonistforening med vararepresentanter, leder Tore Moen tar bildet.

Styret i Holt pensjonistforening med vararepresentanter, leder Tore Moen tar bildet.

21.08 var høstens styremøte i "Maskinrommet" på kommunehuset. Her diskuterer vi gjennomføringen av aktiviteter fremover. Men også går gjennom hva vi har gjort siden sist styremøte.

Denne gang var temaet neste møte. Møte blir i festsalen på Holt landbruksskole, tirsdag 05.09 kl 18.00. Temaet er valget i høst. Vi innbyr partiene til å presentere deres saker mot pensjonistene i kommunen.

Vi vil også i møte gå gjennom aktivitetene vi har hatt i sommer. Forskjellige turer, fjernt og nært. Bilder fra opplevelsene og orientering. Vi har også hatt en delegasjon til Landsmøtet.

Kom til Holt 05.09 kl. 18.00