Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

HØSTFEST PÅ OLSNES GÅRD

Høstfest

Per Jon Odèen holder kåseri

Per Jon Odèen holder kåseri

Vi hadde Høstfest den 18. september kl. 12.00 på Olsnes Gård. Der hadde vi kåseri av Per Jon Odèen. Han fortalte om en spennende boform på Helgeseter. Her er lenken til boken om bofelleskapet:

https://blaibok.fagbokforlaget.no/Eksternebker/aktiv-aldring-9788281632790/.

Totalt var vi 40 medlemmer og ektefeller tilstede. Vi fikk servert en gryterett etter kåseriet og Mariell og Dag-Atle spilte opp med god gammel popp og til allsang. Mens vi spiste bløtkake og drakk kaffe ble det også allsang med oppsanger. Styret takker for at så mange kom. Vi fikk også tegnet noen nye medlemmer.

Mariell og Dag-Atle spiller opp.

Mariell og Dag-Atle spiller opp.

Forsamlingen.

Forsamlingen.