Høstens program

Til medlemmene i Oslopensjonistene. Endelig er vi i gang igjen. Som tidligere, blir det arrangementer siste onsdag i månedene september, oktober og november.

Ettersom Det Norske Teatret er opptatt siste onsdag i september, blir dette møtet flyttet til Høyres hus i Stortingsgata. I oktober og november samles vi i Det Norske Teatret, Christian IV´s gate 8.

Styret har bestemt at det serveres gratis te/kaffe med rundstykker til og det er ingen inngangspenger.

I september og oktober blir det kåserier og etterpå er det mulig å lufte tanker og meninger om saker som opptar dere og som dere mener Pensjonistforbundet bør gjøre noe med.

Høstens program for hver måned legges ut på denne siden som arrangement.