Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Høst-program

Hønefoss Pensjonistforening

Rester fra sommeren !

Rester fra sommeren !

MEDLEMSMØTER OG TURER – Høst 2022.

Uke. Dato.                Foredrag/Underholdning             

 33    AUG 17         «Små møter-store øyeblikk» v/Gina Nordby

38    SEPT 21      Vårt lokalsykehus v/May Janne Botha Pedersen

42    OKT 19      «Glemte gruver i Holleia» Alf Elling Omholt.

Presentasjon av Frisklivssentralen, Stine Haughovd-Martinsen

46    NOV 16      «NRK for alle – Hørbarhet og teksting» v/ Siri Antonsen.

                                      Presentasjon av Solgården,Spania.  v/ Gunn Seland

 50    Des 14      Julelunsj            Tyrifjord Hotell

                                                      Underholdning v/Trygve Ingebretsen

MEDLEMSMØTENE BLIR HOLDT I MØTE/FESTSALEN (Underetasje)ULLERÅL KIRKE. Kl.17:00 – 20:00. Alle møter/turer vil bli kunngjort på hjemmeside, FB og med SMS.