Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Gull og hedersbevis til Gerd

I 15 år har Gerd Alvhild Myklebust

Einar Olsen og Gerd Alvhild Myklebust

Einar Olsen og Gerd Alvhild Myklebust

I 15 år har Gerd Alvhild Myklebust vært tilsluttet Nesset Pensjonistforening og i hele denne tid har hun vært aktivt med som tillitsvalgt.

Under et møte i pensjonistforeningen nylig, ble Gerd tildelt Pensjonistforbundets gullnål og hedersbevis for lang og trofast innsats for pensjonistene i vårt område. Foreningens leder Einar Olsen overrakte utmerkelsen og takket Gerd for utmerket jobb i alle disse årene.

Vi andre henger oss på lederens takk og håper samtidig å kunne «trekke veksler» på Gerds store engasjement videre.

Nesset Pensjonistforening

Mellvin Steinsvoll

Sekretær