Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Grue: Styremøte oktober 21

Stort julebord for alle i desember planlegges.

Styremøte i Grue Pensjonistforening 18.10.21 kl. 1330 på «Ny vekst og kompetanse, avd. Grue»

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Solveig Høgbrenna, Anne Margrethe Sundt og varamann: Torill Unni Skarpnord.

Forfall: styremedlem Johnny Eriksen og Kasserer Jan Korsmo

1. Hyggetreff 26.10.21 kl. 1730

Program: Allsang, quiz, foredrag av osteopat Henrik Jensen ved Contextklinikken , musikk: Thor Sverre Rundgren.

Bevertning: Denne måneden har vi betjening på kjøkkenet, så det blir vanlig bevertning. Kaker bestilles: 2 bløtkaker og 1 Furubos beste på «Ny vekst...» og 1 kringle på «Hjemmet»

Pynting: Knut varsler Blomsterbutikken og Anne henter og pynter.

Gevinster: Solveig opplyste at forrige gevinstbudsjett var altfor lavt, og foreslo en økning til kr. 750.-, og dette ble vedtatt. Solveig ordner med innkjøp osv.

Foredragsholderen trenger prosjektør, Tron kontrollerer og tar med denne.

Kjøkkenbemanningen etter nyttår ble drøftet under dette punktet, og det var enighet om at dette tas opp på hyggetreffet 26.10, og en stiller spørmål om noen av medlemmene ønsker å bidra. Forøvrig forsøker vi å få innspill eller andre forslag om bevertningen. På neste styremøte må vi beslutte hvordan dette løses.

2. Julebord 7.12.21 kl. 1700-2200 Aktiviserende tiltak for eldre i Grue.

Påmeldingen må være klar til neste styremøte den 3.11.21, påmeldingsfristen må derfor settes til søndag 28.11. Den som ønsker transport må gi beskjed om dette ved påmelding, med eventuell begrunnelse. Harbosen på Brandval leverer maten, Johnny ordner og avtaler mat med varmeplater (som før). 2 innleide personer på kjøkkenet. Vi serverer kaffe til desserten, om mulig litt julebakst (tørre kaker), - ingen senere kaffe med store kaker.

Servietter og drikke må kjøpes, vi får returavtale med Kiwi ved umiddelbar tilbakelevering. 1 velkomstdrikk og en enhet pr. Person til maten, eventuelt ekstra drikke må kjøpes.

Julebordet annonseres i Glåmdalen 20.11.21. Tron ordner med dette. Aldersgrense 65 år, max antall 110 deltakere. Dette er maksimalt antall lokalene kan ta, og er absolutt. Kunngjøring på Web og Facebook også. Påmelding pr. telefon til Bjørn (han kjenner jo absolutt alle i Grue)

Underholdning ved Arvid «Akke» Strand

Musikk: Allan Johansen

3. Oppsummering av Ledersamling Hedmark 12.-13.10.21

Leder og nestleder deltok. Scandic hotell i Hamar. Aktuelle innslag og foredrag av Radiolegen Kjetil Høye, meget interessant og underholdene, Nytt fra Sparebank1 hvor vi bl.a. fikk vite at man nå arbeider med nedkopling av mange minibanker i fylket (de som er minst i bruk). Fra «Statsforvalteren» (tidl. Fylkesmannen) kom Bernhard Caspari. Svært interessant var også et innlegg fra lederen av Moelven pensjonistforening som fortalte om driften av sin forening, og ga inspirasjon til mer kontakt mellom lokalforeningene.

4. Fortsatt vervekampanje.

Vervekampanje på Gruetunet forrige helg ga 9 nye medlemmer. Fra Forbundet er det som kjent satt opp premier til de tre foreningene som verver flest nye medlemmer. Deltakere på julebordet i desember som ikke er medlemmer, kan jo f.eks. være potensielle. Ved en tidligere kampanje har vi kommet på tredjeplass.

5. Programønsker for våren 2022.

Flere forslag ble notert og vil bli gjenstand for nærmere undersøkelse. Avtaler besluttes når vårprogrammet fastsettes.

6. Eventuelt.

Nestleder Bjørn, leder i kommunens eldreråd orienterte. Rådet vil ta initiativ for å få tidligere orientering om aktuelle saker i Kommunestyret.

Møtet hevet kl. 1445

Tron Sundt, sekretær