Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

GRILLFEST

SKANSEN 24. AUGUST 2023

Grillmesterene.

Grillmesterene.

Helge kunne ønske 52 personer velkommen til grillfest. Sverre Wenstad var grillmester i år som i fjor. En jobb han mestrer helt og fullt! Bjørn Spellemann underholdt med vitser og musikk . Mange fikk fart på dansefoten både før og etter kaffeservering.

Dagstur til "Anna i Ødemarken" 12. august var en flott opplevelse for de 30 som var med. Lang-turen i -24 vil etter stor sannsynlighet gå til "Olavs Spelet" i Trondheim.

Torsdag 7.12. blir det julebord på Glorvigsmoen, som i fjor. Påmelding senere.

Kontingenten i Pensjonistforeningen øker til 550kr neste år, se Pensjonistbladet.

Medlemmene oppfordres til å komme med forslag til saker eldrerådet kan ta opp.