Grillfest

Mimring fra grillfesten.

Sverre delte ut rose til Sanitets damene

Sverre delte ut rose til Sanitets damene

Det ble en aften med mye god grillmat. Sverre var grillmester.Så det var i gode hender. Vidar Møllerud spilte opp til dans.Folk var trege til å begynne med, men etter en ringdans ble det fart på sakene. Det var 71 personer til stede, det er vi godt fornøy med. Vi snakket lit om turen vi hadde i år. Alle var fornøyd, så vi fikk veldig gode tilbake meldinger fra alle som var med på turene. Vi loddet stemningen, og ønsker for neste års tur. Stort flertall ville ha tur til Siljan rundt ,i Sverige. Vi kommer til å innhente til bud fra Berg skysstasjon om det. Dagstur må vi ta opp senere. Sverre delte ut rose til Sanitets damene, og takket for innsatsen. Vi setter veldig stor pris på dem.