Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Gratis vaksine mot pneumokokksykdom

Grue pensjonistforening har i dag mottatt følgende info fra sin kommune

Pensjonistforeningen har motatt følgende info fra Grue kommune

Gratis vaksine mot pneumokokksykdom

Regjeringen har besluttet å tilby et antall pneumokokkvaksiner gratis til

personer som er 65 år eller eldre, og til grupper med immunsvikt eller kroniske

sykdommer.

Tidlig i pandemien bestilte Folkehelseinstituttet langt flere doser av

pneumokokkvaksinen Pneumovax (polysakkaridvaksine) enn tidligere år, fordi

de forventet stor etterspørsel under pandemien. Det viser seg at

etterspørselen ble mindre enn forventet. En del av Pneumovaxdosene har kort

holdbarhet (16. juni 2022). For å hindre at viktige vaksinedoser må kasseres,

har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Folkehelseinstituttet tillatelse til å

distribuere 52 000 doser Pneumovax gratis.

Grue kommune har bestilt og mottatt en god mengde av vaksinen.

Alle beboere på Helsetunet (både sykehjemmet og HDO) får tilbud om vaksinen

i disse dager. Fastlegene i Grue har vaksiner på lager og hvis du tilhører en av

risikogruppene og ønsker vaksinen, så ta kontakt med ett av

fastlegekontorene. Snakk gjerne med fastlegen din om du har en sykdom som

utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom. Legene benytter ordinær

takst for vaksineringen.

Pneumokokker er en bakterie (streptococcus pneumonia) som kan gi

lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse, og kan også gi et

alvorligere sykdomsforløp som blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse.

Spesielt lungebetennelse kan av og til oppstå som en komplikasjon etter f.eks.

influensa og ofte er pneumokokker årsaken. Ønsker du å benytte deg av denne anledningen, ta kontakt med din fastlege

Dr. Lerner/S.Høye tlf. 62944910

Furubo legesenter tlf. 62942200

Reza Samimis legeri tlf. 62942212