Godt besøkt årsmøte 2023

45 medlemmer møtte til et trivelig årsmøte.

Sosialt fellesskap er viktig. Foto: Bjørn Pettersen

Sosialt fellesskap er viktig. Foto: Bjørn Pettersen

ÅRSMØTE I EIDSFJORD PENSJONISTFORENING

Årsmøtet i Eidsfjord pensjonistforening ble avholdt på Indre Eidsfjord Grendehus, 2. februar. 45 medlemmer hadde møtt fram.

Fungerende leder Lillian Grøsnes ønsket velkommen og ba om ett minutts stillhet for å minnes de medlemmene som hadde gått bort i løpet av året.

Deretter ble Kjell Østingsen valgt til dirigent og Cesilie Bøhn valgt til sekretær. Kjell ledet oss gjennom møtet med erfaring og god styring.

Det var vanlige årsmøtesaker som ble behandlet og alle vedtak var enstemmige.

Tillitsvalgte etter valgene ble:

Styret:

Leder: Lillian Grøsnes

Nestleder: Julianne Røsnes

Kasserer: Jan Valle

Sekretær: Cesilie Bøhn

Styremedlem: Bjørn Pettersen (dataansvarlig)

Styremedlem: Arnhild Kristoffersen

Styremedlem: Tove Gabrielsen

Varamedlem: Eivind Lydersen

Revisorer:

Nannbjørg Johnsen og Steinar Nikolaisen

Vara: Bjørn Vollan

Etter møtet ble det servert middag til deltakerne.

HELE ÅRSMELDINGEN KAN DU LESE UNDER SOM VEDLEGG.

Nyvalgt leder Lillian Grøsnes. Foto: Bjørn Pettersen

Nyvalgt leder Lillian Grøsnes. Foto: Bjørn Pettersen

Møteleder Kjell Østingsen. Foto: Bjørn Pettersen

Møteleder Kjell Østingsen. Foto: Bjørn Pettersen

Kasserer Jan Valle leser regnskapet. Foto: Bjørn Pettersen

Kasserer Jan Valle leser regnskapet. Foto: Bjørn Pettersen

Vedlegg

Klikk på linken under så finner du hele årsmeldingen.

Årsmelding 2022.pdf