Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Godt besøkt årsmøte

Pensjonistforbundet Fredrikstad har gjennomført et godt besøkt årsmøte for 2020-2021. Nærmere 60 medlemmer var til stede da årsberetninger og regnskap for de to årene ble gjennomgått.

Årsmøtet i Pensjonistforbundet Fredrikstad var godt besøkt og både årsmeldinger og regnskap ble enstemmig godkjent.

Årsmøtet i Pensjonistforbundet Fredrikstad var godt besøkt og både årsmeldinger og regnskap ble enstemmig godkjent.

Covid-19-pandemien hadde satt sitt preg på aktivitetene disse to årene. Sommeren og høsten 2021 ble det noen lettelser på alle innskrenkningene og ved hjelp av penger fra Statsforvalteren var det mulig å gjennomføre tiltak.

Lokalforeningen arrangerte tre turer til Brekke sluser, gratisbilletter til fotballkamp, hyggestund på Scandic City Hotel og tur til Porsgrunn porselensfabrikk for nærmere 375 pensjonister. I tillegg var det et fellesmøte med LO i Fredrikstad i forbindelse med valget, møte med brukerombud Barbro Wærnes og julemøte.

Etter årsmøtet var det bevertning og loddsalg mens Trond Ivar Hansen underholdt.

Styret i lokalforeningen består nå av:

Per Edvardsen, leder

Kjell Ingvaldsen, nestleder

Leif Andersen, kasserer

Grethe Eide, sekretær

Trond Augensen, styremedlem

Tore Hæren, styremedlem

Reidar Borgen, styremedlem