Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

GODE NABOER MØTES –

Den 20. okt. reiste Aukra Pensjonistlag på gjenvisitt til gode naboer i Midsund Pensjonistlag.

Ut på tur.

Ut på tur.

Den 20. okt. reiste Aukra Pensjonistlag på gjenvisitt til gode naboer i Midsund Pensjonistlag.

Under bussturen fikk vi meget god guiding av lederen i Midsund Pensjonistlag, Kjell Bjørnerem.

Etter rundturen på Midøya og Otrøya var det stopp på Midsund Gjestestove, til middag og festlig samvær med Midsundpensjonistene. En stor takk til Midsund Pensjonistlag, med leder Kjell Bjørnerem og Midsund Gjestestove for en vellykket tur for oss alle fra Aukra.                           

Takk også til Aukra Auto, og sjåfør Nina for en trygg og behagelig busstur.

Vår gode sjåfør Nina.

Vår gode sjåfør Nina.

Frå festmiddagen på Midsund Gjestestove.

Frå festmiddagen på Midsund Gjestestove.