GODE NABOER MØTES –

Den 20. okt. reiste Aukra Pensjonistlag på gjenvisitt til gode naboer i Midsund Pensjonistlag.

Ut på tur.

Ut på tur.

Den 20. okt. reiste Aukra Pensjonistlag på gjenvisitt til gode naboer i Midsund Pensjonistlag.

Under bussturen fikk vi meget god guiding av lederen i Midsund Pensjonistlag, Kjell Bjørnerem.

Etter rundturen på Midøya og Otrøya var det stopp på Midsund Gjestestove, til middag og festlig samvær med Midsundpensjonistene. En stor takk til Midsund Pensjonistlag, med leder Kjell Bjørnerem og Midsund Gjestestove for en vellykket tur for oss alle fra Aukra.                           

Takk også til Aukra Auto, og sjåfør Nina for en trygg og behagelig busstur.

Vår gode sjåfør Nina.

Vår gode sjåfør Nina.

Frå festmiddagen på Midsund Gjestestove.

Frå festmiddagen på Midsund Gjestestove.