Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

God jul og godt nytt år

Takk for året som er omme

Styret

Styret

Lindås pensjonistlag ønskjer alle medlemmer med familie og vener ei god jul og eit godt nytt år.

Vi takker for året som snart er omme, og ser fram til at vi i 2023 kan treffast att. Første medlemsmøte er 26. jan.

Mvh. Styret