Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Gjenvalg på årsmøtet

Årsmøtet i Mandal pensjonistforening hadde ikke de store overraskelsene; for her ble det gjenvalg over hele linja. Selv om det var koronapandemi i de 1 1/2 årene som styret har arbeidet, så har det vært en god del aktivitet i laget. Under finner du årsmøtereferat og årsberetning.

Sondre Kåfjord ble gjenvalgt som leder i Mandal pensjonistforening. Det samme gjorde resten av styret.

Sondre Kåfjord ble gjenvalgt som leder i Mandal pensjonistforening. Det samme gjorde resten av styret.