Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

– Gamle damer er ikke verdt noe

Anne Ragnhild Korsvold Saglien er 63 år og har jobbet hardt som bonde hele sitt liv. Nå går hun en tilværelse som minstepensjonist i møte.

- Alle er like mye verdt og har fortjent en god og verdig pensjonstid. Jeg selv har ikke tenkt så mye på dette før nå, jeg har hatt nok med hverdagen og livet, sier Anne Ragnhild Korsvold Saglien (63). (Foto og video: Rune Hermansen)

- Alle er like mye verdt og har fortjent en god og verdig pensjonstid. Jeg selv har ikke tenkt så mye på dette før nå, jeg har hatt nok med hverdagen og livet, sier Anne Ragnhild Korsvold Saglien (63). (Foto og video: Rune Hermansen)

– Det å være bonde er et fint liv, du produserer mat til folk og er til nytte for samfunnet. Men, du blir minstepensjonist og det kommer ikke til å bli så greit, sier Anne Ragnhild Korsvold Saglien (63).

Summen du får som minstepensjonist, ligger under EUs fattigdomsgrense. 

– 224.878 kroner i året er det du får som minstepensjonist, eller 18.739 per måned. EUs fattigdomsgrense er i 2022 satt til 260.100 kroner per år. Minstepensjonisten får altså mindre enn det som er EUs fattigdomsgrense, konstaterer Anne Ragnhild.

Pensjonistforbundet mener det verken er rimelig eller rettferdig at pensjonister i Norge må klare seg med en inntekt under EUs fattigdomsgrense.

Pensjonistforbundet krever derfor at satsene for minste pensjonsnivå økes gjennom en opptrappingsplan, der målet er å overstige EUs fattigdomsgrense, som er anslått til 260.100 kroner i 2022.

Som medlem i Pensjonistforbundet får du en organisasjon som hver dag jobber for dine rettigheter.

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

Pensjonistforbundet krever også å få tilbake forhandlingsretten på pensjon fra folketrygden, for å få muligheten til å løfte alle grupper med lav pensjon - både minstepensjonister og de mange som ligger like over minste pensjonsnivå. 

Alle er like mye verdt

– Selv om en har valgt et yrke som gir lav pensjon, eller ha vært husmor en stor del av livet, så betyr ikke det at en har vært mindre nyttig i samfunnet enn andre folk som får høyere pensjon, sier Anne Ragnhild, og legger til:

– De har betalt sin skatt og vært med på å hjelpe de som har trengt økonomisk hjelp. Alle er like mye verdt og har fortjent en god og verdig pensjonstid. Jeg selv har ikke tenkt så mye på dette før nå, jeg har hatt nok med hverdagen og livet, slik det har vært.

Anne Ragnhild er blant de heldige, da hun har god og sterk helse og mulighet til å dyrke sin egen mat.

– Og dessuten eier jeg huset mitt. Mange er ikke så heldige. Da er det trangt å bli minstepensjonist, og jeg vil tro det fort kan bli en mindreverdig alderdom. Mange får rett og slett ikke råd til å kjøpe de tjenestene og godene de trenger for å få et godt liv, som de har fortjent, sier Anne Ragnhild.

Forskjellene blir større og større

Så lenge alderspensjonene fra folketrygden kun reguleres med en prosentsats, vil de som har høy pensjon få størst kroneøkning, mens de som har lav pensjon vil komme dårligst ut. Dermed vil forskjellene øke for hvert år, til fordel for dem som allerede har en høy pensjon. 

– Jeg støtter Pensjonistforbundet sitt krav om høyere minstepensjon og forhandlingsrett, for rettferdighetens skyld. Jeg støtter at de som har jobbet mange og lange arbeidsdager for samfunnets beste, blir verdsatt for det, enten en har vært butikkansatt, renholder, søppelkjører, småbruker eller husmor.

– Jeg støtter Pensjonistforbundets jobb for å tette gapet mellom minstepensjonisten og andre.

Derfor blir kvinner minstepensjonister

I Norge er det ca. 146.000 minstepensjonister og 86 prosent av landets minstepensjonister er kvinner. En av årsakene er at kvinner fortsatt dominerer i lavtlønnsyrkene, og mange kvinner får ikke fulltidsstillinger, selv om de ønsker det. De som har minst, vil fortsette å tape så lenge pensjonene kun reguleres med en prosentsats. 

Pensjonistforbundet vil derfor bruke den internasjonale kvinnedagen 8. mars til å vise vår solidaritet med kvinner som også i pensjonsalderen sakker akterut når det gjelder inntekt.

Gjør som Anne Ragnhild - støtt Pensjonistforbundet i kampen for økt minstepensjon.

Som medlem i Pensjonistforbundet støtter du en organisasjon som jobber for en trygg pensjonstilværelse for alle. Bli medlem i dag!