Gågruppa går hver onsdag kl 12:00

Bjørn Dammen har tatt på seg ansvaret for å organisere gågruppe med utgangspunkt i et valgt startsted hver onsdag kl 12:00. Følg med på Facebook der Bjørn gir beskjed om turmål.

Her et bilde fra en tur rundt Særsåssjøen

Her et bilde fra en tur rundt Særsåssjøen