Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Gågruppa går hver onsdag kl 12:00

Bjørn Dammen har tatt på seg ansvaret for å organisere gågruppe med utgangspunkt i et valgt startsted hver onsdag kl 12:00. Følg med på Facebook der Bjørn gir beskjed om turmål.

Her et bilde fra en tur rundt Særsåssjøen

Her et bilde fra en tur rundt Særsåssjøen