Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Fullt gjennomslag for pensjonistene

Noen vil hevde at årets trygdeoppgjør for 2021 er bedre enn lønnsmottakernes. Det stemmer ikke fordi årets oppgjør skal også rette opp i feil fra i fjor.

For første gang på mange år blir det et positivt oppgjør for pensjonistene. Etter flere trygdeforhandlinger med regjeringen som har gitt redusert kjøpekraft for landets pensjonister, fikk Pensjonistforbundet i år gjennomslag i Stortinget for et godt oppgjør. 

Pensjonistforbundets krav for oppgjøret var 3,83 prosent, men tilbudet fra regjeringen stoppet på 3,58 prosent.

Pensjonistforbundet aksepterte ikke regjeringens tilbud og skrev uenighetsprotokoll. Uenighetsprotokollen mellom Pensjonistforbundet og regjeringen endte opp som en innertier for landets pensjonister da saken ble behandlet i Stortinget.

Et flertall på Stortinget bestående av Arbeiderpartiet, SV, FrP og Senterpartiet og ga full støtte til Pensjonistforbundets krav i trygdeoppgjøret. Resultatet ble 3,83 prosent. Det gir en vekst i pensjonen på 5,36 prosent fra 1. mai.

Noen vil hevde at årets trygdeoppgjør for 2021 er bedre enn lønnsmottakernes. Det stemmer ikke fordi årets oppgjør skal også rette opp i feil fra i fjor.

Med enda flere på laget kan vi oppnå enda mer!

Du kan melde deg inn her