Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Froland i startgropa!

Froland pensjonistforening er i gang, og har hatt to møter etter oppstartsmøtet i april -22. Har du tips til tema eller ønsker å bidra med noe, ta kontakt med leder Kåre Usterud på tlf. 90138023.

Styret i Froland pensjonistforening, fra venstre:  Knut Øystein Oland (1. vara), Gudmund Langemyr (styremedlem), Rita Sigvaldsen Lyngroth (2. vara),  Kåre Usterud (leder), Turid Aslaksen Sandås (nestleder), Reidun Normann (styremedlem) og Olaug Pedersen (kasserer). Reidun Mykland (3. vara) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Styret i Froland pensjonistforening, fra venstre: Knut Øystein Oland (1. vara), Gudmund Langemyr (styremedlem), Rita Sigvaldsen Lyngroth (2. vara), Kåre Usterud (leder), Turid Aslaksen Sandås (nestleder), Reidun Normann (styremedlem) og Olaug Pedersen (kasserer). Reidun Mykland (3. vara) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Fra stiftingsmøtet til Froland pensjonistforening 20. april 2022; totalt var det 39 frammøtte.

Fra stiftingsmøtet til Froland pensjonistforening 20. april 2022; totalt var det 39 frammøtte.