Froland i startgropa!

Froland pensjonistforening er i gang, og har hatt to møter etter oppstartsmøtet i april -22. Har du tips til tema eller ønsker å bidra med noe, ta kontakt med leder Kåre Usterud på tlf. 90138023.

Styret i Froland pensjonistforening, fra venstre:  Knut Øystein Oland (1. vara), Gudmund Langemyr (styremedlem), Rita Sigvaldsen Lyngroth (2. vara),  Kåre Usterud (leder), Turid Aslaksen Sandås (nestleder), Reidun Normann (styremedlem) og Olaug Pedersen (kasserer). Reidun Mykland (3. vara) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Styret i Froland pensjonistforening, fra venstre: Knut Øystein Oland (1. vara), Gudmund Langemyr (styremedlem), Rita Sigvaldsen Lyngroth (2. vara), Kåre Usterud (leder), Turid Aslaksen Sandås (nestleder), Reidun Normann (styremedlem) og Olaug Pedersen (kasserer). Reidun Mykland (3. vara) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Fra stiftingsmøtet til Froland pensjonistforening 20. april 2022; totalt var det 39 frammøtte.

Fra stiftingsmøtet til Froland pensjonistforening 20. april 2022; totalt var det 39 frammøtte.