Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Frivillighetens dag

Pensjnistforbundet var representert på "Frivillighetens dag", arrangert av Kristiansund kommune

Underholdning av Atlanten VGS

Underholdning av Atlanten VGS

Frivillighetens dag

Arrangementet var etter invitasjon fra Kristiansund kommune, hvor frivillighetsarbeidet var satt på dagsorden. Pensjonistforbundet fikk virkelig markert seg, ved Leder Bengt som var på podiet og fortalte hva forbundet lokalt hadde arrangert det siste året - til stor applaus fra salen. Virkelig god PR for Kristiansund pensjonistforening.

Det var underholdning ved elever fra Atlanten VGS, musikklinja og Anetts danseteriea