FRIVILLIGHETENS ÅR 2022

24. MAI ARRANGERTE PENSJONISTFORBUNDET BJØRNAFJORDNE OPE MØTE MED TEMA FRIVILLIGHET. Vi ynskte å synleggjera kva frivillighet betyr for samfunnet. Vi hadde god innleiing v/Eva Synnøve Steigen, deretter var fleire organsisasjonar i kommunen invitert til å fortelle litt om aktivitetar som er retta mot pensjonistar/eldre.

Eva Synnøve Steigen, frå Arbeiderpartiet i Bergen, innleia på møte om kva frivilligheten betyr både lokalt, regionalt og sentralt.

Eva Synnøve Steigen, frå Arbeiderpartiet i Bergen, innleia på møte om kva frivilligheten betyr både lokalt, regionalt og sentralt.

Rundt 30 møtte opp på møte. God innleiing og gode innlegg frå andre organisasjonar. Vi serverte kaffi og tebrød.

Rundt 30 møtte opp på møte. God innleiing og gode innlegg frå andre organisasjonar. Vi serverte kaffi og tebrød.