Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

FRIVILLIGHETENS ÅR 2022

24. MAI ARRANGERTE PENSJONISTFORBUNDET BJØRNAFJORDNE OPE MØTE MED TEMA FRIVILLIGHET. Vi ynskte å synleggjera kva frivillighet betyr for samfunnet. Vi hadde god innleiing v/Eva Synnøve Steigen, deretter var fleire organsisasjonar i kommunen invitert til å fortelle litt om aktivitetar som er retta mot pensjonistar/eldre.

Eva Synnøve Steigen, frå Arbeiderpartiet i Bergen, innleia på møte om kva frivilligheten betyr både lokalt, regionalt og sentralt.

Eva Synnøve Steigen, frå Arbeiderpartiet i Bergen, innleia på møte om kva frivilligheten betyr både lokalt, regionalt og sentralt.

Rundt 30 møtte opp på møte. God innleiing og gode innlegg frå andre organisasjonar. Vi serverte kaffi og tebrød.

Rundt 30 møtte opp på møte. God innleiing og gode innlegg frå andre organisasjonar. Vi serverte kaffi og tebrød.