Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Frisklivsdag i Hafstadparken

23. mai arrangerte Førde Pensjonistlag Frisklivsdag i Hafstadparken saman med Friskliv- og frivilligsenteret i Sunnfjord Kommune og Hafstadparken

Ein populær aktivitet; Seniortrim på plenen

Ein populær aktivitet; Seniortrim på plenen

Camilla Søvig steiker lappar

Camilla Søvig steiker lappar

Asbjørn Vie og Jorunn Russøy underheld med 
frisk song og musikk

Asbjørn Vie og Jorunn Russøy underheld med frisk song og musikk

Kurs i førstehjelp med Norvall Nøringset

Kurs i førstehjelp med Norvall Nøringset

Inger Cesilie Fitje frå Home-Start Familiekontakten

Inger Cesilie Fitje frå Home-Start Familiekontakten

Det vart ein kjekk dag med mykje aktivitet og moro, der 40-50 gjester stakk innom.

Per Øyvind Storetveit som er dagleg leiar i Hafstadparken ønskte oss velkomen og orienterte om tilbodet som er der no, og litt utviklingsplanar framover. Det store løftet er å skifte banedekke på fotballbanene, og så ønskjer dei å bygge ein fotballhall for å halde oppe aktiviteten om vinteren.

Etter musikk av Asbjørn Vie og Jorunn Russøy var det tid for fritime. Spenst inviterte til trening i uteapparat; Puls til seniortrim på plenen; Førde Røde Kors til førstehjelpskurs; fysio- og ergoterapeutar frå Sunnfjord Kommune inviterte til å måle handstyrke og Pensjonistlaget og Home-Start Familekontakten hadde stands der dei informerte om sine aktivitetar.

Etter fritimen inviterte vi på kaffi, te og lappar. Rune Hegrenes heldt foredrag om frivilligheit og kor viktig det er å få til god samhandling mellom frivillige organisasjonar, kommune og næringsliv.

Asbjørn Vie og Jorunn Russøy med nydeleg musikk og song og mange song med.

Tusen takk for ein triveleg dag !