Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Friluftsdag for 5. klassingene

Karasjok pensjonistforening gjennomførte sitt årlige utearrangement for skolens elever. Det har blitt en tradisjon at foreningen i august inviterer Karasjok skoles 5. klassinger til frilufts- og aktivitetsdag i Assebakti i Karasjok. Elevene gikk innom flere poster og fikk innblikk i samisk kulturkunnskap.

Endel av elevene tar en pause, sopelimene er gjort ferdige

Endel av elevene tar en pause, sopelimene er gjort ferdige

Ulla må kardes før videre bearbeiding kan starte

Ulla må kardes før videre bearbeiding kan starte

Toving av ull i grønnsåpevann

Toving av ull i grønnsåpevann

En av skolens lærere hjelper til under vedsagingen

En av skolens lærere hjelper til under vedsagingen

Vedkløyving krever konsentrasjon og forsiktighet.  Vedsaging og bruk av øks var et populært tiltak.

Vedkløyving krever konsentrasjon og forsiktighet. Vedsaging og bruk av øks var et populært tiltak.