Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Fremtidsfullmakt i Pensjonistforeningen

Hvem skal ta vare å meg og mitt hvis, eller når, jeg ikke lenger klarer det selv? Det var spørsmålet Gunnar Munkerud stilte på møtet i Songdalen Pensjonistforening tirsdag 25. oktober i Bestestua.

Gunnar Munkerud. leder for Justis- og vergemålsavdelingen hos Statsforvalteren i Agder.

Gunnar Munkerud. leder for Justis- og vergemålsavdelingen hos Statsforvalteren i Agder.

Songdalen Pensjonistforening hadde møte i Bestestua på Nodeland tirsdag 25. oktober 2022. Som vanlig var møtet meget godt besøkt.

Ivar Netland hadde ord for dagen. Han leste høstdiktet "Veslemøy ved rokken" fra Haugtussa av Arne Garborg.

Hovedtema for møtet var Fremtidsfullmakt.

Gunnar Munkerud fra Statsforvalteren nevnte innledningsvis ulike alternativer som er aktuelle når det mentale svikter.

Fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til offentlig vergemål. Det har en lang tradisjon i flere land, men er forholdsvis nytt i Norge. Det ble først regulert i den nye Vergemålsloven fra 2013.

Hovedpoenget med Fremtidsfullmakt er å styrke retten til selvbestemmelse. Men fullmakten kan også bidra til klarere juridiske rammer, tilrettelegge behov for pårørende og beskytte pårørende.

En Fremstidsfullmakt skal være fullmaktsgiverens reelle vilje, ikke de pårørendes.

Det bør brukes god tid og gjennomtenkning før en Fremtidsfullmakt gis.

Alle "seniorer" bør vurdere Fremtidsfullmakt.

Ikke vent for lenge. Tidspunktet er best når du er fullt oppegående.

Ideelt sett er det den aktuelle fullmaktsgiver som tar initiativ, men det kan også være nærmeste pårørende.

Biblioteket.

På møtet i oktober er det tradisjon at biblioteket presenterer noen av årets bøker. To tilsatte ved filialen på Nodeland, Ingunn Greibesland og Hege Udjus gav en fin presentasjon av bøker de selv hadde lagt spesielt merke til, og anbefalte også noen julegaver fra høstens nykommere.

Bøker som ble nevnt var Femten år av Vigdis Hjorth, De uverdige av Roy Jacobsen, Juleønsket av Trasy Rees, Frihetens øyeblikk av Abida Raja, Fremmedlegeme av Unni Lindell, Dine ord av Gaute Heivoll og Løpe ulv av Kerstin Ekman.

Underholdning.

Tema for underholdningsinnslaget var "Sang og spill og litt til". Det ble fremført av Torbjørn Aasen, piano og Eva Marcussen sang. Mellom sangene fortalte de historier.

Som vanlig var det allsang, god mat og utlodning.

Ingunn Greibesland og Hege Udjus.

Ingunn Greibesland og Hege Udjus.

Eva Marcussen og Torbjørn Aasen.

Eva Marcussen og Torbjørn Aasen.

Det var over 80 på møtet i Songdalen Pensjonistforening.

Det var over 80 på møtet i Songdalen Pensjonistforening.